VI ÄR BYPLAY

Rådgivning, upphandling och projektledning inom affärssystem och affärsplattformar

Byplay är en oberoende part som hjälper företag att skapa och införa den bästa affärsplattformen / affärssystemet för att stödja verksamhetens nuvarande och framtida behov. Vi är rådgivare som stödjer och leder digitaliseringsinitiativ med affärsplattformen i huvudfokus. Med oss har vi mångårig erfarenhet av implementering av affärssystem och tar en holistiskt helhetssyn på affärsplattformens komponenter.

VÅRA TJÄNSTER

Vi kan affärssystem och affärsplattformar

Vi drivs av en passion för vårt arbete och för att hjälpa våra kunder. Huvudfokus ligger på affärssystem, standardsystem och modern molnarkitektur. Vi stödjer i alla faser från val av affärssystem och prospektering till implementering, drift och förvaltning. Vi hjälper er att hitta den bästa affärsplattformen för er verksamhet och leder er genom införandet. Vi har även djupare teknisk kompetens och erbjuder rådgivning kring affärsplattformens arkitektur. Vi arbetar huvudsakligen inom områdena:

  • Rådgivning - inom området affärs- och standardsystem
  • Förstudie - affär, process och krav
  • Upphandling - val av system, plattform och leverantör
  • Införande - projekt- / programledning, arkitektur
  • Förvaltning - etablera, förvaltningsledning, vidareutveckling, rådgivning, avtalshantering
  • Extern projektledare - vi åtar oss även rena projektledningsuppdrag

VÅR FAMILJ

Vårt ekosystem

Vi är ett ekosystem av specialister som tillsammans kan erbjuda kompletta team och ta större leveranser